Er det slut med hierarki på fremtidens arbejdsplads ?

394 views
18. september 2020 ledelse, lederudvikling
Den øgede digitalisering stiller nye krav til organisationens fleksibilitet, åbenhed, innovationskraft og læringsevne. Flere og flere virksomheder og offentlige organisationer eksperimenterer med nye ledelses- og organisationsformer og principper som Agile, SAFe, Scrum, Holacracy og TEAL.

På dette morgenmøde får du indblik i, hvordan nogle virksomheder og organisationer har valgt at erstatte hierarki og traditionelle ledelsesstrukturer med mere selvledende organisationer. Hvordan kom de i gang? Hvad har gjort en forskel? Og hvad er svært?

Du får bl.a. indblik i:

Hvordan den øgede digitalisering ændrer din lederrolle og ledelse
Hvordan andre ledere arbejder med nye ledelses- og organisationsformer
Hvordan du som leder selv kan reducere hierarki og bureaukrati, og øge friheden til selvledelse

Del