Morgenmøde : Ledelse af paradokser i en mere digital verden

599 views
Lederrollen er i en hastig forandring, og du kan som leder opleve en hverdag fyldt med selvmodsigende krav: Du skal kunne udvikle innovative nye løsninger, mens du sikrer en stabil drift; Du skal kunne lede i høj kompleksitet og med høj hastighed; Og du skal kunne måle alt med data samtidig med, at du viser tillid til dine kollegaer.
Og du kan sikkert selv fortsætte rækken. Som leder forventes du at kunne navigere i en arbejdsdag fuld af paradokser, kompleksitet og selvmodsigende krav. Formålet med dette morgenmøde er, at du som leder bliver bevidst om nogle af de paradokser du står i til hverdag på grund af den øgede digitalisering, og samtidig får både inspiration og værktøjer med hjem til at integrere disse modsatrettede krav i din daglige ledelse.

På dette morgenmøde får du bl.a. indblik i:

Hvorfor den øgede digitalisering kan opleves som fuld af modsatrettede krav til dig som leder.
Konkrete eksempler på, hvordan andre ledere bevarer kraften til at handle under digitalisering fyldt med kompleksitet og selvmodsigende krav.
Inspiration til, hvordan du som leder kan navigere i disse paradokser.


08:00 - 08:30: Registrering og networking
08:30 – 08:40: Lederrollen og paradokser i en mere digital verden v/ Birgitte Alstrøm, Ledelsesrådgiver, Lederne
08:40 – 09:35: Paradoksledelse v/ Mette Ørts Bach Thingstrup, erhvervspsykolog, Clavis Erhvervspsykologi
09:35 – 09:45: Stræk-ben pause og networking
09:45 – 10:25: Hvilke paradokser medfører digitalisering for ledere, og hvordan kan man som leder håndtere det i praksis?
Med udgangspunkt i nogle af de paradokser ledere står med i forbindelse med digitalisering tager vi debatten på tværs af de 140 deltagende ledere og udfordrer samtidig morgenens panel af deltagere fra Ledernes Digitale Tænketank:
• Lilian Mogensen, Rådgiver og tidl. koncerndirektør, ATP
• Lisbeth Chawes, CMO, HR-ON
• Birgitte Alstrøm, Ledelsesrådgiver, Lederne
10:25 – 10:30: Tak for i dag v/ Birgitte Alstrøm, Ledelsesrådgiver, Lederne

Del