Personlig lederudvikling

17. januar 2018 08:29

(lyden kommer efter ca. 2.5min, vi beklager)

Claus vil tage dig med på en lille rejse, som handler om dig selv. Vi taler ofte om værdier: Det som er vigtigt for virksomheden, teamet, organisationen, afdelingen eller personen. Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv, dit privatliv? Og hvorfor er det så vigtigt at få afklaret, hvad vores arbejdsmæssige- og/eller personlige værdier er?

Dette morgenmøde sætter fokus på det, der motiverer os og gør os engagerede og glade, og giver dig inspiration til at undersøge, hvad der gør dig eller dine medarbejdere engagerede og glade.

Claus Lindgren er coach og psykoterapeut. Han har 15 års erfaring med undervisning og coaching af ledere i erhvervslivet. Claus har en HD i afsætningsøkonomi og har tidligere arbejdet som projektleder og uddannelseschef.

Ønsker du at udvikle dine personlige lederkompetencer? Vi udbyder en lang række kurser i personlig lederudvikling : https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser-og-uddannelse/personlig-udvikling/